پنج بدمینتون باز فارسی در جشنواره برترین ها
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
مدال طلای مسابقات مجازی بر گردن ووشو کار لامردی
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷