استاندار فارس در سیزدهمین میز خدمت پای درد و دل جوانان و دانشجویان نشست
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
اسامی مدیران پاسخگو به شهروندان شیرازی در هفته اول بهمن اعلام شد+ جزییات
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹