دعوت از دانشجویان برای شرکت در رویداد ملی نــوروز تبـیـیـن در فارس
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی فارس معرفی شد
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۷