دستگیری اراذل و اوباش قمه به دست در شیراز
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
کمبود آب و افت تراز آب زیرزمینی در فارس به یک چالش تبدیل شده است
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸