آغاز مسابقات چوگو قهرمانی کشور در شیراز/ رقابت ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۱۱ تیم
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
تقویت و توسعه زیرساخت های ورزش همگانی در شیراز/ تقویم مشترک فعالیت های ورزش همگانی تدوین می شود
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸