دختران نوجوان تنیس باز فارس در مسابقات منطقه یازده کشور به مقام دوم دست یافتند
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
مصطفی کدخدائی رییس کمیته ساماندهی فضای مجازی و رسانه ای انجمن های ورزشی دانشگاه پیام نور شد
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸