آغاز کار بانوان هندبالیست کربنات و سدیم فیروزآباد با شکست
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
آغاز مقتدرانه بانوان هندبالیست کازرونی
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸