تمدید ثبت نام در مراکز دانشگاه علمی کاربردی استان فارس
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
آغاز عملیات اجرایی طرح مرمت و بازسازی سردهانه های رودخانه کُر در شهرستان خرامه
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱