ثبت رکورد غواصی آزاد توسط ورزشکار استان فارسی
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
درخشش زوج تکواندوکار شهرستان مهر در رقابت های بین المللی
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱