سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان فارس منصوب شد
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
نیازمند یک برنامه با رویکرد جدید در اداره کل ورزش و جوانان فارس
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳