آغاز انتخاب رشته بدون آزمون در دانشگاه پیام نور فارس
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
برداشت ۳۰ میلیارد ریال از حساب ۵۰۰ نفر
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴