مدیر روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی فارس برگزیده کشوری شد
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
تربیت ۶۰۰ حافظ کل قرآن در مدرسه حفظ یک روستای کوچک در استهبان
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۹