امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
شادنیا دبیر فدراسیون دوچرخه سواری
فارس برای میزبانی توربین المللی دوچرخه سواری کوهستان حمایت می شود
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
جودوکار استان فارسی در مسابقات جهانی شرکت می کند
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳