آوازهای محلی شیراز رونمایی شد
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
استاندار فارس: دانشگاه صنعتی شیراز ادغام نمی شود
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲