کسب مقام قهرمانی کمیته ورزش در آب ورزش های همگانی فارس
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
در گفت و گوی ورزش در پارس و سرپرست هیئت بسکتبال فارس مطرح شد: شیراز میزبان اردوی انتخابی تیم ملی رده های پایه/حضور بسکتبالیست استان فارسی در المپیک ۲۰۲۱
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰