لحظه قهرمانی کشتی گیر شیرازی در تورنمنت زاگرب +فیلم
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
میز خدمت شهرداری در شمال غرب شیراز
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵