مدیر پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان فارس؛ اجرای طرحLTAD در فارس
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
پینگ پنگ باز گراشی در راه مسابقات انتخابی تیم ملی هوپس
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱