شاهسونی به عنوان شهردار نی ریز انتخاب شد
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
کارخانه تولید کاغذ شیراز به زودی افتتاح می شود
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰