پیشگامان شیراز قهرمان ایران شدند
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
بانوان فارس در مسابقات رزمی توان، نائب قهرمان کشور شدند
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۴