کسب چند مدال نقره توسط ورزشکاران استان در مسابقات پرس سینه کشور
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
برگزاری کارگاه بازآموزی داوران کونگ فو استان
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲