روابط عمومی هیات پزشکی فارس در کشور اول شد
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
تجلیل از نخستین معلم تعلیمات عشایر طایفه قرقانی ایل قشقایی
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۱