نایب رئیس بانوان هیئت ورزش کارگری منصوب شد
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
قشقایی شیراز در ورزشگاه پارس از شهرداری تبریز میزبانی می کند
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴