قهرمانی بانوی استان فارسی در مسابقات آزاد قهرمانی کشور دارت آنلاین
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
نفرات برتر مسابقات هنرهای فردی مجازی بانوان معرفی شدند
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰