شاهسوندی مقام اول مسابقات مجازی سلاح های سرد کونگ فو توآ را کسب کرد
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
روابط عمومی سرچشمه زلال اطلاعات و ارتباطات است
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵