برد خانگی دختران والیبالیست فارس
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بانوان کشتی گیر فارس مقام چهارم را کسب کردند
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰