برگزاری کارگاه توانمند سازی اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر در لامرد
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
هیچ تونلی از زیر بافت تاریخی شیراز عبور نمی کند
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰