امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
اصنافی شهردار شیراز
پیام خداحافظی اصنافی از شهرداری شیراز
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
افتخاری دیگر در عرصه ورزش/هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس در کشور اول شد
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۳