بهره برداری از ۵۶طرح صنعتی و زیرساختی در شهرک های صنعتی فارس در دهه مبارک فجر
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
عمارت تاریخی نصیر نظام شیراز میزبان دومین نشست ادبی پسینی دلگشا باشعر حافظ
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱