اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات فارس سوگند یاد کردند+ اسامی
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
شیراز لرزید+ جزییات
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷