شیر گرم بنوشید و راحت بخوابید
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شهادت ۲ مامور فداکار پلیس شهرستان نی ریز در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح/شاهسونی ها به فیض شهادت نائل شدند
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰