هادی رضایی
رئیس بسیج رسانه فارس: جام رسانه امید به دنبال تمرین گروهی رسانه ها و انعکاس دستاوردهای نظام است
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
رسانه‌ها بهره مندی از توان دانشمندان و فناوران را به جایگاهی شایسته برسانند
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲