پایان جشنواره تئاتر زندانیان فارس با بخشش جوان قاتل
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
امام جمعه شیراز: ابعاد سنتی فرهنگ ایران اسلامی در قبال فرزندآوری معرفی شود
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹