زردپوشان فجر در صدد ذوب مس در شیراز
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
پیروزی فجر شهید سپاسی مقابل مس رفسنجان
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹