چهار کشتی گیر استان فارسی در پنجمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
برای اولین بار: مسابقات تنیس فرزندان نوجوان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳