برگزاری کارگاه آموزشی خودباوری و اعتماد به نفس در دبیرستان بدیعی لامرد/ تاکید بر تقویت امید به آینده در دانش آموزان
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
انتقاد به تعطیلی مرکز آموزش عالی استهبان
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰