دعوت به جلب مشارکت در راه اندازی کارخانه های تولید دارو در فارس
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
واکنش شهرداری شیراز به درگیری بین جمع کنندگان مواد بازیافتی
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵