کسب مدال های رنگارنگ توسط ژیمناست کاران آباده
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
تکواندو نوجوانان دخترتیمی در لیگ برتر ندارد/ برای استانی دیگر مسابقه می دهم
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳