اردوی تیم ملی هاکی روی چمن نوجوانان کشور در جهرم در حال برگزاری است
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
در گفت و گوی رئیس هیات ورزش کارگری استان با ورزش پارس مطرح شد:بالغ بر ۵ هزار کارگر در زمینه ورزش کارگری فعالیت می کنند
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷