رئیس هیات ژیمناستیک استان فارس انتخاب شد
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵