کمبود آب و افت تراز آب زیرزمینی در فارس به یک چالش تبدیل شده است
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
امام جمعه شیراز: قدردان نیروهای نظامی و امنیتی هستیم
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸