بازدید یاوران شورای محلات شیراز از پروژه های شهرداری
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
استادان و دانشجویان رشته کشاورزی کار تحقیقی را در کنار کشاورزان انجام دهند
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱