امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس: بورس بازی نرخ زمین را از قیمت واقعی آن بیشتر کرده است
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
اصنافی شهردار شیراز
شهرداری شیراز برای نوسازی اتوبوس‌ها و خط ۲ مترو اعتبار هزار میلیاردی جذب کرد
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹