آغاز مسابقات فریزبی قهرمانی کشور در شیراز
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
آزادراه شیراز-اصفهان به سامانه های هوشمند ثبت تخلفات مجهز می شود
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱