امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
علت نامگذاری یکی از مناطق شیراز به نام ستارخان چیست؟
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
مترو شیراز
مترو شیراز ۲۸ آبان در ساعاتی رایگان است
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵