جزییاتی از مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی (فجرانه) در استان فارس
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی فارس برای ارتقا آموزش های مهارتی صنعتگران
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰