معرفی آثار بابافغانی شیرازی/ تاکید بر نامگذاری یکی از خیابان های شهر به نام این شاعر شیرازی
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
محوطه تاریخی نقش رستم ساماندهی می شود
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴