لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=6206

QR: به مناسبت هفته ترویج پهلوانی انجام شد؛ اجرای برنامه های مختلف توسط باستانی کاران آباده