آخرین جزییات طرح های عمرانی شهری شیراز/ اسدی: هیچ پروژه ای تعطیل نیست
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
ایجاد قرارگاه جهادی توسعه فیبر نوری در فارس
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸