دانشجویان فارس به اردوی راهیان مقاومت رفتند
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
شیوخ سرشناس بصره به شیراز آمدند
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹