آغاز کار نمایندگان شیرازی با یک شکست و یک تساوی
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
شکست قشقایی در هفته دوم لیگ آزادگان
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸